Beretning 2017

Lejrhytten med rødt tegltag efter udvidelsen af stuen i 1965

Hasserisskolernes Lejrhytte

Beretningen 2017

I dette års beretning er vi kommet til år to med den nye lejrhytte, og jeg må sige, at det igen har været et rigtig godt år.

Vi havde et stort "hængeparti" fra sidste år, nemlig ønsket om internet i lejrhytten, og det har vi nu indset, at vi ikke kan få løst. Fibernet dækker simpelthen ikke lejrhyttens område, så vi har skrinlagt internetplanerne, i hvert fald foreløbig.

Vi har stadig problemer med brandalarmen! Sidste år havde vi mange problemer med fejlalarmer; men det er vi ved at have styr på.

Nu er det nogle lejeres ubetænksomhed, der udløser alarmen.

Det har for eksempel været en grill, der blev flyttet ind under udhænget på grund af regnvejr, og et forsøg på at koble et musikanlæg til talemodulet i stuen. Det har udløst alarmen og dermed betydet udgifter for lejrhytten. Bestyrelsen har brugt megen tid på at finde løsninger, så lignende situationer undgås i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder i bestyrelsen hele tiden på at forbedre forholdene i og omkring lejrhytten.

Med hjælp fra vores tilsynsførende Nils har bestyrelsen fået ryddet og ryddet op i skuret, så der er blevet plads til nye tiltag.

Georg har fået lavet og opsat 10 faste poster rundt omkring på udenomsarealerne med kort og to forslag til aktiviteter/opgaver.

Der er indkøbt bolde, boldtræer, plastspande, kegler, sorteringsbakker osv., som nu står på en reol i skuret. Lærerne har selvfølgelig også selv mulighed for at lave opgaver skræddersyet til egne klasser.

Vi har bekostet et kraftstik i stuen, nye skabe i mødelokalet til bestyrelsens ting og ny bedre belysning i stuen, hvor lyset nu kan dæmpes.

 

 

 

 

I mange år har de fire skolers repræsentanter i lejrhyttens bestyrelse været lærere, og flere af bestyrelsens nuværende medlemmer har en fortid som skolerepræsentant. I øjeblikket er tre af skolerepræsentanterne skolesekretærer. Fordelen er, at de sidder ved telefon og computer og kan træffes hele skoledagen. De er vant til det regnskabsmæssige; men de er ikke med eleverne i lejrhytten. Derfor mangler vi i nogen grad input og gode ideer fra skolerne, som vi tidligere fik. Vi er også bekymrede for "fødekæden" til bestyrelsen, da to af skolesekretærerne ikke deltager i vores møder.

 

Efter sommerferien modtog lejrhytten 5.000 kr. fra afgående 9. klassers sidste skoledagsarrangementers overskud. Vi siger tak og vil forsøge at finde en god anvendelse for pengene.

 

Med denne glædelige nyhed vil jeg afslutte årets beretning.

30. oktober 2017

Birgit Jensen

formand for Hasseriskolernes Lejrhytte

Copyright © All Rights Reserved